Jesteśmy partnerem

 

ZADZWOŃ I ZAMÓW

666 201 500

Rozpoczynając współpracę z nowym Klientem przeprowadzamy tzw. audyt dotychczas zawieranych umów ubezpieczenia.
Takie działanie pozwala na:
 • zinwentaryzowanie polis i innych dokumentów związanych z ubezpieczeniami,
 • analizę zakresu dotychczasowej ochrony,
 • analizę rodzaju i wielkości istniejących ryzyk ubezpieczeniowych, 
 • identyfikację zagrożeń szkodowych wynikających ze specyfiki działalności Klienta,
 • przygotowanie indywidualnego programu ochrony uwzględniającego rodzaj działalności Klienta,
 • nasz Klient otrzymuje oferty tylko tych towarzystw ubezpieczeniowych, których  kondycja finansowa pozwala na ich rekomendację jako wiarygodnych i wypłacalnych,
 • wszystkie oferty są zebrane i przedstawione Klientowi w formie raportu – dzięki temu Klient otrzymuje precyzyjną informację dotyczącą przedmiotu, zakresu i ceny ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Przy czym wynegocjowane warunki i zapisy w postaci tzw. klauzul są znacznie korzystniejsze niż w przypadku ubezpieczeń zawieranych bezpośrednio w towarzystwach ubezpieczeniowych. 
Klient otrzymuje ubezpieczenie „skrojone na miarę”.
Działania obejmują:
 • analizę  obszarów ryzyka  związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie programów ubezpieczeniowych:
  • ubezpieczenia  majątkowe :
   • nieruchomości, 
   • urządzenia, elektronika, linie produkcyjne,
   • flota samochodowa, statki morskie, statki powietrzne,
   • OC (zarządów i rad nadzorczych, prowadzonej działalności, zawodowe),
   • gwarancje i ubezpieczenia należności
  • ubezpieczenia życiowe:  (grupowe lub indywidualne)
   • wypadkowe i na życie, 
   • pakiety medyczne, 
   • PPE, IKE , IKZE.
 
Bieżący monitoring wdrożonych programów ubezpieczeniowych oraz potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów pozwala na zapewnienie Klientom pełności ochrony ubezpieczeniowej.
 
Uczestniczymy również w procesie likwidacji szkód. Nasze doświadczenie w tym zakresie pozwala na to by wszelkie odszkodowania były wypłacane terminowo i zgodnie z wynegocjowanymi warunkami. W sytuacjach spornych zapewniamy Klientom pomoc współpracujących z nami kancelarii Prawnych.   
 
Kompleksowe wsparcie  w procesie likwidacji szkód obejmuje:
 • zgłaszania szkody,
 • monitorowanie procesu likwidacji,
 • odwołania,
 • rekomendacja  do ewentualnego procesu sądowego,
 • analiza  ewentualnej ugody.