Ubezpieczenia turystyczne i podróżne

 

Ubezpieczenie można zawrzeć na czas jednego wyjazdu lub na cały rok. Ubezpieczenie może obejmować takie warianty jak:

 • koszty leczenia
 • koszty transportu i repatriacji
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance"
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej
 • koszty ratownictwa
 • odpowiedzialność cywilna
 • bagaż
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
 • koszty przerwania podróży
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia